30 აპრილი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის მარტი

სრულად ნახვა

30 მარტი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

29 დეკემბერი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

29 სექტემბერი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ივლისი

სრულად ნახვა