19 ივნისი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

11 ივნისი 2018

საქსტატმა ერთ სულზე გაანგარიშებული მაჩვენებლები განაახლა მოსახლეობის აღწერის ახა...

სრულად ნახვა

30 მაისი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის მარტი

სრულად ნახვა

30 მარტი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

21 მარტი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2017 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

21 მარტი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2017 წელი

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა