30 დეკემბერი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2016

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2016 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

29 ივლისი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივნისი 2016

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის მაისი

სრულად ნახვა

30 მაისი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის აპრილი

სრულად ნახვა