29 სექტემბერი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2017

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წლის II კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის მაისი

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2017

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

30 მაისი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

28 აპრილი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის მარტი

სრულად ნახვა

30 მარტი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა