30 ოქტომბერი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის მაისი

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

27 თებერვალი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 იანვარი

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 დეკემბერი

სრულად ნახვა