31 ივლისი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივნისი 2014

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 მაისი

სრულად ნახვა

30 მაისი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 აპრილი

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 თებერვალი

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 იანვარი

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2013 დეკემბერი

სრულად ნახვა

31 დეკემბერი 2013

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ნოემბერი 2013

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2013

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, დეკემბერი 2012

სრულად ნახვა