31 დეკემბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

28 სექტემბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

29 ივნისი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის მაისი

სრულად ნახვა

11 ივნისი 2018

საქსტატმა ერთ სულზე გაანგარიშებული მაჩვენებლები განაახლა მოსახლეობის აღწერის ახა...

სრულად ნახვა

30 მაისი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აპრილი

სრულად ნახვა