31 ივლისი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის მაისი

სრულად ნახვა

30 მაისი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

28 აპრილი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის მარტი

სრულად ნახვა

30 მარტი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

30 დეკემბერი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა