19 დეკემბერი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2017 წელი, დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

28 სექტემბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

29 ივნისი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის მაისი

სრულად ნახვა