30 ივნისი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის მაისი

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2017

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

30 მაისი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

28 აპრილი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის მარტი

სრულად ნახვა

30 მარტი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

21 მარტი 2017

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2016 წელი

სრულად ნახვა

21 მარტი 2017

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2016 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა