30 აპრილი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

27 თებერვალი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 იანვარი

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 დეკემბერი

სრულად ნახვა

30 დეკემბერი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 ნოემბერი

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 ოქტომბერი

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 სექტემბერი

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 აგვისტო

სრულად ნახვა

29 აგვისტო 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 ივლისი

სრულად ნახვა