30 სექტემბერი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

29 ივლისი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივნისი 2016

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის მაისი

სრულად ნახვა

30 მაისი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

28 აპრილი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის მარტი

სრულად ნახვა

30 მარტი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

29 თებერვალი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

29 იანვარი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა