23 სექტემბერი 2020

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის აგვის...

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

20 ივლისი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

3 ივლისი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

24 ივნისი 2020

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის მაისი

სრულად ნახვა