3 ივნისი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის მაისი

სრულად ნახვა

20 მაისი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

4 მაისი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

21 აპრილი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის მარტი

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის მარტი

სრულად ნახვა

25 მარტი 2020

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

20 მარტი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის თებერვ...

სრულად ნახვა

2 მარტი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის იანვარ...

სრულად ნახვა