20 იანვარი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასები ინდექსი საქართველოში 2019 წლის დეკემბე...

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2020

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

24 დეკემბერი 2019

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

20 დეკემბერი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის ნოემბე...

სრულად ნახვა

3 დეკემბერი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის ოქტომბ...

სრულად ნახვა

4 ნოემბერი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

21 ოქტომბერი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის სექტემ...

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა