ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატსიტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  შვედი ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2017-09-05
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
შვედი ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური შვედი ექსპერტების მისიას მასპინძლობს. უწყებაში მიმდინარე შეხვედრის მთავარი თემა გარემოსდაცვითი ეკონომიკური ანგარიშების განხილვაა. აღსანიშნავია რომ ამ მიმართულებით შვედი ექსპერტების პირველი მისიაა საქსტატში. 
მისიის ფარგლებში გამართული შეხვედრების დროს გაზიარებული იქნება შვედეთის გამოცდილება გარემოსდაცვითი ეკონომიკური ანგარიშების წარმოების კუთხით. შეხვედრებზე განიხილება ისეთი საკითხები, როგორიცაა: ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევები, ენერგეტიკა, გარემოსდაცვითი დანახარჯები, წყლისა და ნარჩენების ანგარიშები, გარემოსდაცვითი გადასახადები და სხვა. შეხვედრების მსვლელობისას განხორციელდება საქართველოში არსებული მდგომარეობისა და გარემოს სხვადასხვა ანგარიშების წარმოების პოტენციალის განსაზღვრა, გამოიკვეთება პრიორიტეტული მიმართულებები და მონაცემთა საჭიროებები, ასევე დაიგეგმება განსახორციელებელი ქმედებები.
ოთხდღიან შეხვედრას საქსტატის თანამშრომლებთან ერთად, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც ესწრებიან. 
საქსტატსა და შვედეთის სტატისტიკას შორის თანამშრომლობის პროექტი 2011 წლიდან მიმდინარეობს. გასულ წელს დაიწყო პროექტის ახალი ფაზა, რომელიც 2018 წლამდე გაგრძელდება. პროექტის ფარგლებში შვედეთის სტატისტიკა საქსტატს ტექნიკურ დახმარებას უწევს გარემოსდაცვითი სტატისტიკის, ინფლაციის, მთლიანი შიდა პროდუქტის წარმოების, თანამშრომელთა ტრენინგის და სხვა ძირითადი სტატისტიკური კომპონენტების ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით. პროექტი სრულად დაფინანსებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (SIDA) მიერ.
 
2018-12-19
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ნოემბერი
გადმოწერეთ
2018-12-19
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.