19 ნოემბერი 2019

დასაქმება და უმუშევრობა 2019 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

8 ოქტომბერი 2019

ხელფასების სტატისტიკა (2018 წლიური)

სრულად ნახვა

16 სექტემბერი 2019

ხელფასების სტატისტიკა (2019 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2019

დასაქმება და უმუშევრობა 2019 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

17 ივნისი 2019

ხელფასების სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2019

დასაქმება და უმუშევრობა (2019 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

17 მაისი 2019

დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის წლიური)

სრულად ნახვა

18 მარტი 2019

ხელფასების სტატისტიკა (2018 წლის IV კვარტალი)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2019

დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის IV კვარტალი)

სრულად ნახვა