27 მაისი 2013

დასაქმება და უმუშევრობა 2012 წელი (წლიური)

სრულად ნახვა

25 მაისი 2012

დასაქმება და უმუშევრობა 2011წელი (წლიური)

სრულად ნახვა

30 მაისი 2011

შემოსავლები და ხარჯები (პრეს რელიზი)

სრულად ნახვა

27 მაისი 2011

დასაქმება და უმუშევრობა 2010 წელი (წლიური)

სრულად ნახვა

1 ივნისი 2010

დასაქმება - უმუშევრობა

სრულად ნახვა

8 აპრილი 2010

დასაქმებულთა რიცხოვნობისა და მათი შრომის ანაზღაურების შესახებ კვარტალური სტატისტ...

სრულად ნახვა