20 აგვისტო 2018

დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

21 მაისი 2018

დასაქმება და უმუშევრობა (2017 წელი)

სრულად ნახვა

25 მაისი 2017

დასაქმება და უმუშევრობა 2016 წელი (წლიური)

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2016

ბავშვთა შრომის ეროვნული კვლევის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2016

განმარტება დასაქმების სტატისტიკასთან დაკავშირებით

სრულად ნახვა

27 მაისი 2016

დასაქმება და უმუშევრობა 2015 წელი (წლიური)

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2015

ბავშვთა შრომაზე საქსტატი ახალ კვლევას იწყებს

სრულად ნახვა

27 მაისი 2015

დასაქმება და უმუშევრობა 2014 წელი (წლიური)

სრულად ნახვა

27 მაისი 2014

დასაქმება და უმუშევრობა 2013 წელი (წლიური)

სრულად ნახვა