16 ივნისი 2023

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2023 წლის I კვარტალ...

სრულად ნახვა

19 მაისი 2023

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები - 2023 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

15 მაისი 2023

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), 2022 წელი

სრულად ნახვა

17 მარტი 2023

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი - (2022 წლის IV კვარტ...

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2023

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2022 წლის IV კვარტალი)

სრულად ნახვა

28 დეკემბერი 2022

შესწორებული გენდერული სახელფასო სხვაობა - 2021

სრულად ნახვა

16 დეკემბერი 2022

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2022 წლის III კვარტა...

სრულად ნახვა

18 ნოემბერი 2022

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები - 2022 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2022

ხელფასები დაკავებული პოზიციების მიხედვით - (2021 წელი)

სრულად ნახვა