18 თებერვალი 2022

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

16 დეკემბერი 2021

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2021 წლის III კვარტა...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

8 ოქტომბერი 2021

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წელი)

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2021

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2021 წლის II კვარტალ...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

16 ივნისი 2021

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2021 წლის I კვარტალი...

სრულად ნახვა

20 მაისი 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

18 მაისი 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წელი

სრულად ნახვა