ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სტატისტიკური ინფორმაცია მომსახურების სტატისტიკა ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევა (2016 წელი)
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევა (2016 წელი)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების რაოდენობა
310
310
267
232
217
208
206
212
218
218
211
ვეტსანექსპერტიზის ლაბორატორიების რიცხვი
102
104
90
90
83
84
83
78
81
82
80
შესანახი საკნების რაოდენობა
1160
1151
825
846
807
720
669
817
1235
1624
1673
მათი ფართობი, ათასი მ2
27.1
25.1
22.6
19.2
17.1
16.0
17.5
19.9
27.5
30.2
30.0
სასწორების რაოდენობა, ათასი ერთეული
5.5
5.0
4.3
4.1
3.8
3.5
3.2
2.8
2.8
2.5
2.4
მაცივრების რაოდენობა
144
155
230
144
177
174
193
225
248
332
353
მათი ტევადობა, ათასი ტონა
0.8
0.4
0.4
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
0.7
0.9
0.8
დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა, ათასი კაცი
3.6
3.3
3.4
3.1
3.1
3.3
3.2
3.3
3.4
3.4
3.2

(დეკლარირებული მონაცემები)

ბაზრების და ბაზრობების დირექციებში დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა 2016 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა ექსპლუატაციაში შესვლის წელის მიხედვით
სავაჭრო ადგილების და მოვაჭრეთა რაოდენობა 2016 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებლივი ფორმების მიხედვით 2016 წელს
ბაზრების და ბაზრობების საფინანსო მაჩვენებლები 2016 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა საკუთრების ფორმების მიხედვით 2016 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა ტიპების მიხედვით 2016 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა ვაჭრობის დღეთა რაოდენობის მიხედვით 2016 წელს
 
2018-06-20
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის მაისი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი
2018-06-19
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.