21 მარტი 2023

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2022 წელი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

21 მარტი 2023

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2022 წელი IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2023

ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვე...

სრულად ნახვა

31 იანვარი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება - დეკემბერი 2022

სრულად ნახვა

30 დეკემბერი 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება - ნოემბერი 2022

სრულად ნახვა

26 დეკემბერი 2022

რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2021 წელი

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2022

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - III კვარტალი - 2022

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება - ოქტომბერი 2022

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2022

მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2021 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა