29 სექტემბერი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აგვისტო 2023

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2023

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2023 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივლისი 2023

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივნისი 2023

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, მაისი 2023

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2023

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2023 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

31 მაისი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აპრილი 2023

სრულად ნახვა

28 აპრილი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება 2023 მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, თებერვალი 2023

სრულად ნახვა